Święto Flagi Państwowej

Uwaga !!!!!

 

2 maja 2017 ( wtorek ) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dzień został odpracowany. Szkoła w tym dniu nie prowadzi zajęć opiekuńczo-wychowawczych.