Świetlica

 

Świetlica szkolna
Mariusz Kłosiński – grupa wychowawcza klasy 2a sala 6
Katarzyna Warzyńska – grupa wychowawcza klasy 1a i klas O  sala 50 i 13p
Maria Kłos – grupa wychowawcza klasy 3b,   sala 31
Iwona Michta – grupa wychowawcza klas 3a, 3c sala 25
Agnieszka Maksymiuk - grupa wychowawcza klasy 1a sala 50
Grażyna Rumianek - grupa wychowawcza klasy 2b sala 29
Marzena Kurchan - grupa wychowawcza klas 4, 5 i 6 sala 30
Marlena Narewska-Musik - grupa wychowawcza klas O - sala 15p
Jadwiga Wrochna - grupa wychowawcza klas O - sala 14p