Świetlica

 

Świetlica szkolna
P. Maria Kłos – grupa wychowawcza klasy 1b, sala 24
P. Mariusz Kłosiński – grupa wychowawcza klasy 3a, sala 6
P. Iwona Michta – grupa wychowawcza klas 1a, sala 14
P. Katarzyna Warzyńska – grupa wychowawcza klasy 2a, sala 13
P. Maria Jabłońska - grupa wychowawcza klasy 2a, sala 13;
                                       grupa wychowawcza klasy 4-6, sala 32
P. Grażyna Rumianek - grupa wychowawcza klasy 3b, sala 30
P. Marlena Narewska-Musik - grupa wychowawcza klas 4-6, sala 24 (poniedziałek, piątek),
                                                                                                                sala 25, 32 (środa)