Biblioteka

 

Regulamin Biblioteki Szkolnej w Zespole Szkół nr 3

przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 17.06.04

 

  1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
  2. Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoje nazwisko, może zwrócić książki nieobecnego kolegi.
  3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, na okres trzech tygodni (jest możliwa prolongata terminu).
  4. Uczeń przygotowujący się do konkursu, olimpiady, piszący referat, uzgadnia ilość i termin wypożyczeń z nauczycielem - bibliotekarzem.
  5. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych pozycji, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi. Nie wolno w książkach kreślić, notować na marginesach, zaginać kartek. Kopiowanie tekstów, rysunków, map, itp. dopuszczalne jest tylko za zgodą nauczyciela - bibliotekarza.
  6. Za zagubioną lub zniszczona książkę należy zapłacić dwukrotną, nominalną wartość książki lub odkupić dokładnie taką samą. Za książki wydane przed 1990 r. opłaca się średnią wartość 1 książki z zakupów ubiegłorocznych.
  7. Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory od 15 września do 10 czerwca.
  8. Uczniowie klas kończących szkołę obowiązani są przedłożyć kartę obiegową do podpisu po rozliczeniu się z biblioteką.
  9. Książek z księgozbioru podręcznego i czasopism nie wolno wynosić poza obręb biblioteki.
  10. W bibliotece obowiązuje cisza i bezwzględny zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków, kultura zachowania, troska o ład i piękno czytelni.

 

Biblioteka czynna dla czytelników:

 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 14.00