Harmonogram pracy

Harmonogram pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

I semestr od 1 września 2016r

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Maria Kłos

11.30 – 15.00

osoba zastępująca

Zakrzewska Teresa

11.30 – 15.00

11.30 – 15.00

osoba zastępująca

Kwiatkowska Beata
11.30 – 13.00

Narewska – Musik Marlena

13.00 – 15.00

7.00 – 14.30

osoba zastępująca

Kłosiński Mariusz
7.00 – 11.30

Kwiatkowska Beata
11.30 – 13.30

Paduch Anna

13.30 – 14.30

 

7.00 – 15.00

osoba zastępująca

Rumianek Grażyna

7.00 – 8.00

Jabłońska Maria
8.00 – 12.30

Kwiatkowska Beata

12.30 – 15.00

11.30 – 15.00

osoba zastępująca

Kwiatkowska Beata

11.30 – 12.30

Gutkowska Agnieszka

12.30 – 15.00

Mariusz Kłosiński

11.30 – 17.00

dyżur obiadowy

12.30 – 17.00

11.30 – 15.30

dyżur obiadowy

11.30 – 17.00

dyżur obiadowy

10.30 – 17.00

basen

Iwona Michta

7.00 – 15.00

7.00 – 15.00

12.30 – 17.00

12.30 – 15.00

12.30 – 15.30

Katarzyna Warzyńska

 

12.30 – 16.00

dyżur obiadowy

12.30 – 16.30

 

7.00 – 11.30

Maria Jabłońska

12.30 – 16.30

12.30 – 15.00

 

12.30 – 16.30

11.30 – 15.00

Grażyna Rumianek

12.30 – 15.00

11.30 – 15.00

11.30 – 15.00

12.30 – 15.00

basen

12.30 – 14.30

dyżur obiadowy

Marlena
Narewska – Musik

13.00 – 15.00

 

13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

13.00 – 15.00