INTEGRACJA klasy 4c

W ramach integracji klasa 4 c wraz z wychowawcą p. Barbara Barcińską i p. Elżbietą Siemieniuk zorganizowała wieczór filmowy, gier i zabaw. Dzieci bawiły się bardzo dobrze, co widać na załączonych zdjęciach:

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-3-im-ks-Jana-Twardows...