KALENDARZ PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH

CZERWIEC 2017               

                                                                                                                    Aktualizacja: 12.06.2017r.

Dzień

Wydarzenie

Uwagi

1. czw.

 

 

2. pt.

Apel -  „ Dzień Patrona Szkoły” godz. 9.00 – mała sala gimnastyczna kl. IV – VI i gimn.

Terapeuci dla rodziny „ Kiki Mora” klasy 2a, 2b, 3b, 4 lekcja mała sala gimnastyczna

Koncert wiosenny dla rodziców „Bitwa na głosy” godz. 17.00

p. E. Dominowska

p. S. Lewandowska

p. M. Jabłońska

3. sob.

 

 

4. nd.

 

 

5. pn.

Ostateczne wystawianie ocen rocznych

Występ młodzieży w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych.8.00 – 15.00

wszyscy nauczyciele

p. A. Paduch

6. wt.

 

 

7. śr.

Warsztaty ratownicze  z zakresu pierwszej pomocy ( z 17 maja wg harmonogramu)

Wycieczka klas Oa, Ob. do Głęboczyc godz. 8.00 – 17.00

Dzień mamy, dzień taty klasa 2b godz. 17.30

Ścieźkami Chojnowskiego Parku Krajobrazowego klasa IVb  8.45 - 13.30

p. M. Fijałkowska

p. M. Narewska-Musik

p. A. Gutkowska

p. A. Urbanek

8. czw.

Rocznica Urodzin Patrona Szkoły, - poczet sztandarowy i klasa 5b  godz. 12.00 -  Świątynia Opatrzności Bożej

Wycieczka klas 1a, 3a do Parku Rozrywki w Julinku oraz do Puszczy Kampinoskiej

p. E. Dominowska

p. D. Kowalski

p. a. Maksymiuk

9. pt.

Sprawozdania wychowawcy klasy -  składamy do p. M. Guszkowskiej do godz. 9.00

wszyscy wychowawcy

10. sob.

Ognisko klasowe  - klasa 6a

p. A. Bartosz-Goleniowska

11 nd.

 

 

12 pn.

Program profilaktyczny dla klas IV – VI i I -  II Gimnazjum wg harmonogramu

Posiedzenie Rady Pedagogicznej –

klasyfikacja roczna klas I – III  godz. 13.00 – sala konferencyjna,

klasy IV – VI godz.15.00  - stołówka szkolna

Wycieczka  -Technika animacji w filmie, klasa 3c i 3a, godz. 8.45 - 12.30

Zwrot książek do biblioteki przez uczniów od 12 do 20 czerwca w bibliotece

p. M. Fijalkowska

 

 

 

p. B. Kwiatkowska

p. A. Marek

13 wt.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna – gimnazjum godz. 15.00 – stołówka szkolna

 

14 śr.

Rada szkoleniowa – nowe programy nauczania, Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej,  godz. 15.00,  stołówka szkolna

Występ Samby w Medi System

Prelegent zewnętrzny

 

p. A. Paduch

15 czw.

Boże Ciało

 

16. pt.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.) zgodnie z harmonogramem (bez obiadu)

 

17. sob.

 

 

18.nd.

 

 

19. pn.

Rozliczenie szatni przez uczniów klas trzecich ( porządkowanie i zwrot kluczy)

Realizacja Programu Nauczania, Sprawozdania z działalności kół i agend działających na  terenie szkoły  - składamy do p. T. Zakrzewskiej

Apel  - podsumowanie klasyfikacji i wszystkich konkursów dla klas I - III - 2 lekcja,dla klas IV - VI i I -II gimnazjum- 3 lekcja - mala sala gimnastyczna. Proszę o przygotowanie wszystkich nagród za działalność dodatkową uczniów do 13 czerwca

wszyscy nauczyciele

20. wt.

Rozliczenie szatni przez uczniów klas drugich i pierwszych gimnazjum

wychowawcy klas

21 śr.

Rozliczenie szatni przez uczniów szkoły podstawowej

Karta samooceny pracy nauczyciela - składamy do p. M. Guszkowskiej

wychowawcy klas

wszyscy nauczyciele

22 czw.

Pożegnanie uczniów klas III gimnazjum przez uczniów klas II -2 lekcja - duża sala

Uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas III gimnazjum – godz. 16.00

Dzienniki papierowe  (kompletne) do p. M. Guszkowskiej. Dziennik elektroniczny (kompletny)

p. T. Zakrzewska

p. B. Barcińska

wychowawcy klas

23 pt.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 3  - dla klas  I – VI,

oraz I ,II gimnazjum – godzina 9.00,  duża sala gimnastyczna

 

 

24 sb.

 

 

25 nd

 

 

26 pn

 

 

27 wt

 

 

28 śr

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017. Godz. 10.00  - stołówka szkolna.

 

29 czw

 

 

30 pt.