Majątek stały

Nazwa obiektu

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Bielawskiej 57

 

Właściciel obiektu

Skarb państwa Rzeczpospolitej Polskiej

 

Organ prowadzącyFunkcja obiektu

Wydział Oświaty Gminy Konstancin-Jeziorna u. Warszawska 32

 

Ogólne parametry liczbowe

Powierzchnia działki -9094 m2

Liczba budynków - 2

 

Powierzchnia zabudowy

Stara część szkoły - 1913 m2

- Pomieszczenia dydaktyczno-wychowawcze - 1047,30 m2

- Pozostałe pomieszczenia - 361,20 m2

- korytarze, halle, schody - 505,50 m2

 

Nowa część szkoły - 4378,45 m2

- Pomieszczenia dydaktyczno-wychowawcze - 1603,10 m2

- Pozostałe pomieszczenia - 1160,66 m2

- korytarze, halle, schody - 1614,69 m2

Razem - 6291,45 m2

 

Kubatura budynków

Stara część szkoły - 9300 m3

Nowa część szkoły - 19423,35 m3

 

Liczba kondygnacji

Budynek "starej szkoły"

Nad ziemią - 2 ( parter + piętro )

Pod ziemią - 1 ( piwnice )

Budynek "nowej szkoły"

Nad ziemią - 3 ( parter + 2 piętra )

Pod ziemią - 1 ( piwnice, sztnie, magazyny )

 

 

Pomieszczenia

"Stara szkoła"

Sale dydaktyczne 12
Pracownie komputerowe 0
Administracja 4
Inne 8
Biblioteka 0
Czytelnia 0
Sala gimnastyczna 1
Siłownia 1

 

"Nowa szkoła"

Sale dydaktyczne 19
Pracownie komputerowe 1
Administracja 3
Inne 72
Biblioteka 1
Czytelnia 1
Sala gimnastyczna 1
Siłownia 0