Makulatura - wykup koni z rzeźni

Dziś napełniony został kolejny kontener makulaturą. Serdecznie dziękuję panu Krzysztofowi Rumiankowi za pomoc w załadunku. Nie przeszkodziła nam nawet burza ;)