Nauczyciele

 

  Nauczyciele


 

Nauczyciele oddziału
przedszkolnego

Narewska-Musik Marlena
Wrochna Jadwiga

Nauczyciele nauczania
początkowego


Gawryś-Biernacka Sylwia
Maksymiuk Agnieszka
Gutkowska Agnieszka
Kawa Izabela
Kwiatkowska Beata
Rumianek Grażyna

 

Nauczyciele języka
polskiego
Bartosz-Goleniowska Agnieszka 
Matusiak Anna
Dominowska Elżbieta
Nauczyciele języków
obcych


Boyko Walentyna
Kowalski Dariusz
Ziemska Ewa
Zwierzyńska Monika
Posłuszna Tetiana

Nauczyciele matematyki


Brudniewska Iwona
Kosterna Ewa
Janicka Teresa
Zięba Anna
 

Nauczyciele wychowania
fizycznego

Piszczek Małgorzata
Piszczek Andrzej
Siemieniuk Elżbieta
Nauczyciele informatyki

 

Wojtuń Marek
Sokalska Joanna

Nauczyciele historii
i wos

 

Barcińska Barbara
Ptaszyńska Mariola
Pieniążek Justyna

Nauczyciele geografii
Barcińska Barbara
 
Nauczyciele biologii
i przyrody

Kozyra Bożena
Urbanek Aleksandra


Nauczyciele chemii

Guszkowska Maria

Nauczyciele fizyki

Sokalska Joanna

Nauczyciele techniki
i plastyki


Wojtuń Marek
Zakrzewska Teresa


Nauczyciele muzyki

Paduch Anna

Nauczyciele religii

 

Nauczyciele wspomagający

Pieniążek Justyna
ks. Mariusz Karbowski


Kurchan Marzena

Małgorzata Fijałkowska

Biblioteka
Marek Anna
Marzec-Gajewska Małgorzata
Świetlica


Kłos Maria
Michta Iwona
Kłosiński Mariusz
Warzyńska Katarzyna
Rumianek Grażyna


 

Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne:


Pedagog szkolny

godziny pracy:

Poniedziałek

8.00 - 15.00

Wtorek

11.00 - 15.00

Środa

11.00 - 15.00

Czwartek

8.00 - 13.00

Piątek

8.00 - 13.00

Edyta Rogowska


 


Psycholog szkolny

godziny pracy:

Poniedziałek

7.45- 12.00

Wtorek

8.45 - 12.00

Środa

8.00 - 12.00

Czwartek

8.15 - 15.00

Piątek

8.15 - 15.00

Lewandowska Sylwia


 


Logopeda szkolny

Godziny pracy:

Poniedziałek

14.35 - 16.05

Wtorek

7.30- 15.10

Środa

13.00 - 15.30

Czwartek

7.30 - 15.10

Piątek

7.30- 11.00

Szewczyk Joanna 


Reedukator

Godziny pracy:

Poniedziałek

9.55 - 14.25

Wtorek

10.50 - 14.25

Środa

9.55 - 14.25

Czwartek

9.55 - 15.25

Piątek

11.45- 15.25

Matyjasiak Joanna