Organizacja pracy

Organizacja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

  1.Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017 r

  2.Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017 - 31.12.2017 r.

  3.Wystawienie ocen za I półrocze do 04.01.2018r.

  4.Klasyfikacja śródroczna 11.01.2018r.

  5.Ferie Zimowe 15.01.2018 - 28.01.2018r.  

  6.Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 - 03.04.2018r   

  7.Egzamin gimnazjalny ucz. kl. III. 
  cz. humanistyczna - 18.04.2018 r. godz. 9.00 
  cz. mat. przyr. - 19.04.2018 r. godz. 9.00 
  język obcy - 20.04. 2018r. godz. 9.00

  9.Wystawienie ocen rocznych do 11.06.2018r.

 10.Klasyfikacja roczna 18.06.2018r.

 11. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej 18.06.2018r.

 12.Zakończenie zajęć szkonych 22.06.2018r.

TERMINY DNI OTWARTYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

  • 16.11.2018 - dzień otwarty godz. 18.00 - 20.00
  • 15.03.2018 - dzień otwarty godz.18.00 - 20.00 - UWAGA ZMIANA TERMINU

Zebrania klasowe odbywają sie w terminach uzgodnionych między wychowawcami klas a rodzicami.

                                 DNI WOLNE OD ZAJĘć DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

- 02.01.2018 - (wtorek) - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

- 30. 04.2018 - (poniedziałek) - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

- 02.05.2018 - ( środa) - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

- 04.05.2018 - ( piątek) - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

- 01.06.2018 - ( piątek) - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

- 18. 04. 2018 - egzaminy gimnazjalne - gimnazjum dni wolne, szkoła podstawowa - zajęcia opiekunczo - wychowawcze

 -19. 04.2018 - egzaminy gimnazjalne - jw.

- 20 .04.2018 - egzaminy gimnazjalne - jw.