Organizacja pracy

Organizacja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2016/2017

 

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

2016/2017

  1.Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2016 r

  2.Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2016 - 31.12.2016 r.

  3.Wystawienie ocen za I półrocze do 12.01.2017r.

  4.Klasyfikacja śródroczna 19.01.2017r.

  5.Ferie Zimowe 13.02.2017 - 24.02.2017r.  

  6.Wiosenna przerwa świąteczna 13.04 - 18.04.2017r   

  7.Egzamin gimnazjalny ucz. kl. III. 
  cz. humanistyczna - 19.04.2017 r. godz. 9.00 
  cz. mat. przyr. - 20.04.2017 r. godz. 9.00 
  język obcy - 21.04. 2017r. godz. 9.00

  9.Wystawienie ocen rocznych do 05.06.2017r. SP i 06.06.2017r. G

 10.Klasyfikacja roczna 12.06.2017r. SP i 13.06.2017r. G

 11. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej 14.06.2017r.

 12.Zakończenie zajęć szkonych 23.06.2017r.

TERMINY DNI OTWARTYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

  • 17.11.2016 - dzień otwarty godz. 18.00 - 20.00
  • 23.03.2017 - dzień otwarty godz.18.00 - 20.00

Zebrania klasowe odbywają sie w terminach uzgodnionych między wychowawcami klas a rodzicami.