Struktura organizacyjna

Odziały przedszkolne

 

Poziom Liczba oddziałów Liczba uczniów
Trzylatki 1 15
Oddział "0" 1 24
Razem 2 39

 

Szkoła Podstawowa

 

Poziom Liczba oddziałów Liczba uczniów
Klasy I 2 50
Klasy II 1 25
Klasy III 3 52
Klasy IV 3 64
Klasy V 2 42
Klasy VI 2 39
Klasy VII 3 50
Razem 16 322

 

Oddziały gimnazjalne

 

Poziom Liczba oddziałów Liczba uczniów  
klasy II 2 50  
klasy III 3 50  
Razem 5 100  

 

Nauczyciele pełnozatrudnieni

 

Nauczyciel stażysta 1
Nauczyciel kontraktowy 3
Nauczyciel mianowany 11
Nauczyciel dyplomowany 25
Razem 40

 

Nauczyciele niepełnozatrudnieni

 

Nauczyciel stażysta 0
Nauczyciel kontraktowy 0
Nauczyciel mianowany 1
Nauczyciel dyplomowany 5
Razem 6

 

Pracownicy administracji i obsługi

 

Administracja 4
Obsługa 20,38
Razem 24,38