Szkolne Rekolekcje Wielkopostne

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię …” (J 12,24)

 

W dniach 26 – 28 marca 2018 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych. Nauki rekolekcyjne w kościele głosił ks. Krzysztof Młotek, a w szkole spotkania z uczniami prowadził ks. Robert Tomasik. Tematem przewodnim tegorocznych rekolekcji była przypowieść o siewcy. Każde dziecko otrzymało ziarenka różnych zbóż, które mogło zasiać na żyznej glebie.

Uczestnicy rekolekcji poznali włoską błogosławioną Chiarę Luce Badano, osiemnastoletnią dziewczynę, która zmarła na nowotwór kości. Swoje życie w pełnym oddaniu i zawierzeniu Jezusowi kształtowała według czterech zasad: kochać wszystkich, czynić dobro jako pierwsze, kochać bliźniego jak siebie samego, kochać swoich nieprzyjaciół. Te cztery reguły mogą dla każdego z nas stać się drogowskazami w życiu.

Uczniowie klas IV –VI w szkole przy akompaniamencie muzycznym mogli rozwijać swoje talenty śpiewając pieśni religijne i wykonując do słów piosenek odpowiednie gesty.

Starsi uczniowie wysłuchali prelekcji o potrzebie czasu, który powinni poświęcić na to, by zastanowić się nas swoim życiem oraz na temat wielkiej godności i wartości każdego człowieka. Obejrzeli też dwa krótkie filmiki przedstawiające historię Nicka Vujcica (pierwszy – o trudnych doświadczeniach z dzieciństwa, drugi o odwadze i pokorze, dzięki którym stawiał czoło „wyśmiewaczom”) oraz usłyszeli przekaz samego Nicka skierowany do młodych ludzi. Był to apel o uszanowanie „inności” drugiego człowieka oraz o zaprzestanie wyśmiewania się z kogokolwiek.

Ostatniego dnia rekolekcji wszyscy uczniowie wzięli udział we Mszy świętej, którą poprzedzał sakrament pokuty. Został też rozstrzygnięty konkurs na Klasową Palmę Wielkanocną. Wykonanych zostało 12 palm. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach: „najwyższa” - zwyciężyła palma klasy IV c, „smukła” - nagrodzona została palma klasy V a, „najbardziej ukwiecona” była palma klasy III c. Wyróżniona została też palma klasy IV a. Wykonawcy palm zostali nagrodzeni drobnymi upominkami oraz słodyczami