Wybory SU - wyniki

Wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 2018

W piątek odbyły się w szkole wybory na Przewodniczącego SU. Do "pojedynku" stanęli Maria Dziekońska i Dominik Kiernicki.

Oddano 91 głosów w naszych powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborach. Stwierdzono 7 głosów nieważnych. Komisja wyborcza w składzie: Patryk Szynal, Jakub Rygalski i Jakub Piórkowski ogłasza następujące wyniki:

na Marię Dziekońską zagłosowały 62 osoby
na Dominika Kiernickiego zagłosowały 22 osoby.

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje

M A R I A D Z I E K O Ń S K A

Gratulujemy i życzymy zadowolenia z nowej funkcji oraz owocnej pracy dla dobra społeczności szkolnej.

Poniżej zamieszczamy rozkład głosów na poszczególne klasy:
2a - 1 głos,
3a - 1 głos,
4a - 7 głosów,
4b - 4 głosy,
4c - 5 głosów,
5a - 2 głosy,
5b - 2 głosy,
6a - 14 głosów,
6b - 11 głosów,
7a - 5 głosów,
7b - 2 głosy,
2A/G - 14 głosów,
2B/G - 3 głosy,
3A/G - 11 głosów,
3B/G - 4 głosy,
3C/G - 5 głosów.