Z zimową wizytą w Krzemieńcu

                                            

 W ubiegłych latach młodzież ze szkół konstancińskich brała udział w corocznej wymianie z młodzieżą z Liceum Krzemienieckiego. W czasie tych spotkań zrodziły się przyjaźnie, które trwają do dziś. Ze względu na okoliczności zewnętrzne niezależne od nas, wzajemne odwiedziny obecnie nie są możliwe.

 

W Zespole Szkół nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w czasie Kiermaszu Bożonarodzeniowego Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie zbierali pieniądze na pomoce naukowe dla zaprzyjaźnionego Liceum w Krzemieńcu. Wspólnymi siłami, w krótkim czasie udało się zgromadzić pokaźną kwotę pieniędzy, oraz pomoc rzeczową w postaci darów dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących.

 

W czasie ferii zimowych, podczas wizyty na Ukrainie przedstawicielki Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego - pani Tatiana Posłuszna nauczycielka języka rosyjskiego i pani Małgorzata Fijałkowska pedagog szkolny udały się do Krzemieńca i spotkały się z dyrektorem szkoły panem Anatolijem Awramyszynem, Gronem Pedagogicznym i uczniami Liceum Krzemienieckiego. W trakcie wizyty panie przekazały zebrane dary dla uczniów, a także środki finansowe, które wystarczyły na zakup sprzętu multimedialnego do placówki.

 

            Obie strony były ogromnie wzruszone spotkaniem. Pan dyrektor Anatolij Awramyszyn złożył na ręce delegacji z Polski pozdrowienia i szczere podziękowanie dla całego Zespołu Szkół nr 3 (Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i uczniów) za pamięć i wsparcie dla szkoły w tak trudnym dla jego kraju momencie.

Małgorzata Fijałkowska

Galeria zdjęć ( autor zdjęć: Małgorzata Fijałkowska)