E-twinning

"My Town and Me"

"My Town and Me" to nasz nowy projekt, do którego przystąpiliśmy w maju b.r. Będzie on kontynuowany w następnym roku szkolnym. Zapraszamy chętnych uczniów do uczestniczenia w projekcie i wypełnienia karty pracy (zamieszczonej poniżej) do dnia 05 czerwca 2017 . Wszelkich bardziej szczegółowych informacji na temat projektu udziela nauczyciel prowadzący.
Pozdrawiam, Ewa Ziemska

Nasza Szkoła - filmik uczennic z klasy Va

Mija kolejny rok szkolny i z tej okazji uczennice klasy 5a (podczas zajęć dodatkowych ‘eTwinning”) przygotowały krótki filmik pokazujący naszą szkołę.

Zaczynamy dwa nowe projekty!

1. 'Let's play together'

2. 'Walking through my town'

'Poznajmy się wzajemnie'

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie i terminowe oddawanie kolejnych prac. Jeszcze raz przypominam wszystkim tematykę: 1. Who am I ? 2. My country  3. My town  4. My parents and my brothers and sisters  5. My home  6. My school  7. My free time  8. My hobby  9. My question.           

'Penpals' - zapraszamy !

W listopadzie wraz z jedną ze szkół z Francji założyliśmy nowy projekt "Penpals". Jest on przeznaczony dla uczniów w wieku  8 – 15  lat. Jedynym warunkiem przystapienia do naszego projektu jest chęć nawiązania kontaktów (emaile, zdjęcia, filmy oraz chat poprzez platformę 'eTwinning'. ) z rówieśnikami z innych krajów oraz aktywne wykonywanie zaplanowanych zadań :) Do naszego projektu przyłączyli się już uczniowie z: Grecji, Słowacji, Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Holandii, szwecji, Łotwy i Turcjii. Jako załozyciele tego projektu jesteśmy odpowiedzialni za jego koordynowanie i ewaluację.

"My world" - nowy projekt eTwinning na rok szkolny 2014/2015

https://plus.google.com/u/0/photos/114553969442498856068/albums/60749484...                            W październiku rozpoczęliśmy nowy projekt „My world”. Mogą wziąć w nim udział uczniowie klas 6 szkoły podstawowej oraz młodzież z gimnazjum.

Strony